ЈОВАН КЕРЕЧКИ

Јован Керечки од Суботица, Србија е човек кој помогнал во градењето на потенцијалот на овој клуб, советник околу стручната и организациската работа во клубот