МАРИЈАНА ОРОС

Маријана Орос, српска репрезентативка, директно помогна во изградбата на кугларскиот потенцијал во клубот и е советник околу стручната работа и воспоставување на контакти со останати женски клубови од Европа