ЦАНЕ ПОПОВСКИ

Цане Поповски, капитен на к.к. Пелистер 1982 е помошник на тренерот во организација на спортските активности на нашиот клуб, задолжен за помош при реализацијата на програмата за работа.