ГОРДАНА А. МИХАЈЛОВСКА

Гордана Аџиева – Михајловска е официјален фотограф на клубот, дизајнер и PR поддршка.