КОНТАКТ

Сите потребни информации околу клубот и тренинзите можете слободно да ги добиете на следниве контакти. Вмрежувања со нови клубови од Балканот и Европа, проектни активности преку Erasmus+, клубот е отворен за соработка.

PelisterTSHolding
pelister_tsholding
+389 78 313 512

trener@pelister-tsholding.mk